Formulár na zrušenie


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy:
Číslo faktúry:
Tovar:
Dátum objednávky:
Číslo objednávky:
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Telefónne číslo/ e-mail:
Číslo účtu/IBAN/kód banky na vrátenie úhrad:
Dôvod odstúpenia (nepovinné):
Dátum: